logo.titles

Varausehdot

Ole ystävällinen ja huomioi ennen varausta:

Hotelli Villen huoneen varaaminen ja maksaminen tapahtuu netissä. Maksu suoritetaan ennakkoon turvallisesti verkkopankissa tai luottokortilla. Varaus on tehtävä viimeistään tulopäivänä kello 12.00 mennessä.

Mahdollisen häiriön aiheuttaja/varauksen tekijä maksaa aiheuttamansa kustannukset (vartioliikkeen yms.) ja häiriön aiheuttaja voidaan tarvittaessa poistaa hotellista.

Peruutusoikeus

Asiakas voi perua varauksen sähköpostitse: [email protected].

Kun varaus on peruttu ajoissa, maksamme ennakkomaksun takaisin vähennettynä peruutuskulut.

Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin (alle 48/96 tuntia ennen), hotelli ei ole velvollinen palauttamaan maksua.

Asiakkaalle palautettavasta ennakkomaksusta vähennetään peruutuskulu, joka on 10% varauksen kokonaishinnasta. Peruutuskulu on maksimissaan 10 euroa.

Ryhmä- ja laskutusvarauksissa peruutusehdot erillisen sopimuksen mukaan.

Muutosoikeus

Myöhemmin varausta ei enää voi siirtää. Muutoksista asiakkaan tulee olla yhteydessä hotelliin puhelimitse tai sähköpostitse mahdollisimman hyvissä ajoin.

Asiakkaan vastuu ja velvollisuudet

Hotellia ja asiakasta sitova sopimus syntyy, kun (1) asiakas on suorittanut maksun varauksen yhteydessä ja (2) asiakas on saanut hotellilta sähköpostiin vahvistuksen varauksesta. Asiakas tekee itse varauksen internetissä osoitteessa www.hotelliville.fi. Varauksen tekijän tulee olla täysi-ikäinen. Tarvittaessa hotelli voi tehdä varauksen asiakkaan puolesta, jos kyseessä on yritysasiakas tai ryhmävaraus. Näissä tapauksissa majoitus laskutetaan ennakkoon ja laskuihin lisätään kuuden euron laskutuslisä.

Varauksen tekijä sitoutuu syöttämään Hotelli Villen varausjärjestelmään oikeat henkilötiedot. Lisäksi kaikki yöpyjät ovat velvollisia täyttämään huoneissa olevat viranomaisille tarkoitetut matkustajailmoitukset huolellisesti ja oikeilla tiedoilla. Lomakkeen voi jättää hotellihuoneeseen tai palauttaa hotellin aulassa sijaitsevaan matkustajailmoituksille tarkoitettuun postilaatikkoon.

Ovikoodeja ei saa luovuttaa muille kuin samassa huoneessa yöpyville. Yöpyjien enimmäismäärä Single-kategorian huoneissa on yksi henkilö ja Double-kategorian huoneissa kaksi henkilöä. Vain varauksessa ilmoitetut yöpyjät saavat oleskella hotellissa klo 21 ja 09 välisenä aikana. Huoneet tulee luovuttaa klo 12.00 mennessä lähtöpäivänä, jonka jälkeen ovikoodit eivät enää toimi. Hotelli ei vastaa huoneisiin tai hotellin yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista.

Hotellivieraiden on noudatettava matkan aikana hotellin järjestyssääntöjä sekä viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Hotellivieraat eivät saa häiritä käyttäytymisellään muita asiakkaita. Jos hotellivieraat olennaisesti laiminlyövät velvollisuutensa, heidät voidaan poistaa hotellista ja tällöin heillä ei ole oikeutta ennakkomaksun palautukseen tai korvauksiin. Järjestyssääntöjen rikkomisesta aiheutuvat hälytyskulut ja muut kulut maksaa aina hälytyksen aiheuttaja (tai viime kädessä varauksen tekijä).

Aiheettomista yhteydenotoista, jotka johtavat hälytyskäyntiin, sekä hotellivieraan omasta toiminnasta johtuneista hälytyskäynneistä perimme hälytyksen aiheuttaneelta henkilöltä hälytyksestä aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan. Hotellivieras (tai viime kädessä varauksen tekijä) on vastuussa vahingoista, jotka hän aiheuttaa hotellille tai kolmansille osapuolille. Hotellivieras on velvollinen korvaamaan sen irtaimiston, jonka hän tahallaan tai huolimattomalla menettelyllään rikkoo tai luvattomasti vie hotellin tiloista.

Tupakointi on kielletty huoneissa ja kaikissa hotellin tiloissa. Tupakointikiellon rikkomisesta aiheutuvat hälytys-, huolto-, ja siivouskulut maksaa aina kiellon rikkonut henkilö (tai viime kädessä varauksen tekijä). Lemmikkieläinten tuominen Hotelli Villeen on allergiasyistä kielletty.

Hotellin vastuu ja velvollisuudet

Hotellihuoneet siivotaan asiakkaan vaihtuessa ja pitempiaikaisessa majoituksessa kerran viikossa.

Jos hotelli ei siitä riippumattomista syistä voi tarjota jo varattua ja maksettua huonetta, on hotellilla oikeus tarjota asiakkaalle vaihtoehtoista hotellimajoitusta paikkakunnalla. Muutoksista on ilmoitettava varauksen tekijälle niin pian kuin mahdollista.

Mikäli majoitus ei toteudu hotellin virheen johdosta, tai jos majoituksen laatu on todistettavasti ja merkittävästi alentunut hotellin tekemän virheen johdosta, asiakas on oikeutettu hyvitykseen tai enimmillään koko ennakkomaksun palautukseen. Asiakkaan muita mahdollisia kuluja ei hyvitetä.

Hotellihuoneiden varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja reklamaatiot on tehtävä jo saapumispäivänä, jolloin hotellilla on mahdollisuus korjata virheet. Hotelli ei ole velvollinen hyvittämään asiakasta jälkikäteen tehdyistä huomautuksista.

Oikeus muutoksiin pidätetään.